Thanks to Global Genes we have been able to provide some new translations to benefit the Turkish-speaking PWS community.

The International Prader-Willi Syndrome Organisation (IPWSO) is a recipient of the 2022 Health Equity in RARE Patient Impact Grant sponsored by Global Genes. Thanks to this award, IPWSO’s project entitled Developing educational resources on Prader-Willi syndrome for Arabic, Mandarin and Turkish speakers, is made possible.

We have used this grant to translate our Consensus Documents into Arabic and Turkish. These important documents were developed by IPWSO’s Clinical and Scientific Advisory Board and provide an overview of the most common and serious medical issues affecting people with PWS and a structure for the medical evaluation of their needs.

We hope these translations will help many more professionals and families to provide the best care for people with PWS. Please help us to share this information by forwarding these links on to people in your network.

Uluslararası Prader-Willi Sendromu Örgütü (IPWSO), Global Genes tarafından desteklenen 2022 Health Equity in RARE Patient Impact Grant (2022 NADİR Hasta Etkisinde Sağlık Eşitliği Hibesi) alıcısıdır. Bu ödül sayesinde IPWSO’nun Arapça, Türkçe ve Mandarin dillerini konuşanlar için Prader-Willi sendromu hakkında eğitim kaynakları geliştirme projesi mümkün olmuştur.

Bu hibeyi, Konsensus Belgelerimizi Arapça, Türkçe ve Mandarin dillerine çevirmek için kullandık. Bu önemli belgeler, IPWSO’nun Klinik ve Bilimsel Danışma Kurulu tarafından geliştirilmiştir ve PWS’li kişileri etkileyen en yaygın ve ciddi tıbbi sorunlara genel bir bakış ve ihtiyaçlarının tıbbi değerlendirmesi için bir yapı sağlar.

Bu çevirilerin çok daha fazla sayıda profesyonelin ve ailenin PWS’li kişilere en iyi bakımı sağlamasına yardımcı olacağını umuyoruz. Lütfen belgeleri ağınızdaki kişilere ileterek, bu bilgileri paylaşmamıza yardımcı olun.